RondomLeren presentaties en workshops voor PO en VO scholen.

Aansluitend aan onze expertise biedt RondomLeren presentaties en workshops voor PO en VO scholen aan op gebied van leerproblematieken en executieve functies zoals het leren leren.
Onze bestaande presentaties en workshops worden altijd op maat aangeboden naar gelang de vraag van de organisatie.
Wij bieden onder andere de volgende presentaties en workshops:

Presentatie en/of workshop Leesinterveniërend programma Connect.

Remedial Teaching Hilversum RondomLerenConnect is een interventie programma voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs.
Op directe wijze wordt middels dit programma de verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op het leren lezen.
Connect is geen vervanging van de leesinstructie in de klas, maar een aanvullend interveniërend programma voor zwakke lezers.
RondomLeren biedt ondersteuning bij de invoering of begeleiding van leerlingen op school.

Presentatie en/of workshop Taal in Blokjes.

De F&L methode is een specialistische behandeling voor lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie.
Taal in blokjes is de school- en remedialteaching versie voor het basisonderwijs en kan worden ingezet op zorgniveau 2 en 3.
RondomLeren biedt ondersteuning bij de invoering of begeleiding van leerlingen op school.


Presentatie automatiseren en getalbegrip.

remedial teaching hilversumGetalbegrip is het fundament voor de rekenontwikkeling. Begrijpen van getallen en het leggen van  relaties hier tussen is van essentieel belang bij het rekenen anders wordt rekenen het uit het hoofd leren van losse feiten (trucjes) zonder betekenis.

Automatiseren is een belangrijke voorspeller voor de verdere rekenontwikkeling.
Automatiseren heet ook wel inoefenen en kan vergeleken worden met het hanteren van een muziekinstrument. Het automatiseringsproces verloopt geleidelijk.

De presentatie automatiseren en getalbegrip wordt gegeven aan scholen in het basisonderwijs. Tijdens de presentatie wordt er inzicht gegeven hoe het proces van getalbegrip en automatiseren verloopt en hoe de school dit kan implementeren binnen de bestaande methode.


Presentatie leerstrategieën.

Remedial Teaching Hilversum RondomLerenKennis over de diverse leerstrategieën en bewustwording hoe deze leerstrategieën van invloed zijn op het leren van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Zwak presterende leerlingen leren eenzijdig of inefficiënt, de concentratie en zelfvertrouwen is daarbij vaak laag. Gemiddelde leerlingen vallen over het algemeen weinig op, 15/20% zijn onderpresteerders. 1/3 van goed presterende of hoogbegaafde leerlingen behaalt niet het VWO diploma.
Leerstrategieën bewust aanleren en leren toepassen binnen het eigen schoolwerk zorgt niet enkel voor schoolsucces, leren leren bereidt leerlingen voor op de eisen en verwachtingen van de maatschappij.

Leerhouding en -gedrag

Deze presentatie geeft weer hoe belangrijk de leerhouding en leergedrag van leerlingen voor het schoolsucces is. Ook worden onderliggende psychologische processen inzichtelijk gemaakt, waardoor het voor de professionals die met leerlingen werken duidelijk wordt hoe zij leerlingen hier bewust van kunnen maken. Er wordt tijdens deze presentatie leerhouding en -gedrag veelvuldig de transfer gelegd naar de praktijk, zodat eenieder die de presentatie volgt praktische informatie krijgt om het geleerde in praktijk te brengen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.