RondomLeren 1024px Flag of the United Kingdom 3 5.svg  Remedial Teaching Hilversum 150x150 Remedial Teaching voor expat kinderen

English

Remedial Teaching voor expat kinderen.

RondomLeren begeleidt ook expat leerlingen die in het buitenland hebben gewoond en leerlingen die eerder in het Nederlands onderwijssysteem zijn begonnen en na een aantal jaren in het buitenland te zijn verbleven weer terugstromen.
Ondanks hun rijke ervaringen die zij elders hebben opgedaan, hebben deze kinderen het regelmatig lastiger om hun draai te vinden binnen het Nederlands schoolsysteem. Het begrijpen van gesproken en geschreven taal en het volgen van de lessen in hun jaargroep is vaak een hele uitdaging.

RondomLeren biedt gespecialiseerde remedial teaching aan expat kinderen.

RondomLeren 3769981 scaled Remedial Teaching Hilversum 300x202 Remedial Teaching voor expat kinderenHet programma wordt afgestemd op de leerontwikkeling van uw kind. Wij bieden in afstemming met alle betrokkenen waaronder de school een speciaal samengesteld remedial teaching programma waarbinnen (begrijpend) lezen, woordenschat, rekenen, (werkwoord) spelling en grammatica aan bod komt.
Intensief contact met de school en de leerkracht is hierbij van groot belang i.v.m. de invulling, frequentie en duur van het programma. 

RondomLeren 4145075 1 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Remedial Teaching voor expat kinderenLeren is maatwerk.

In afstemming met u en school kan voorafgaand aan de begeleiding didactisch onderzoek verricht worden. De doelen die uit dit onderzoek voortvloeien worden in het handelingsplan beschreven en vormen de rode draad voor de eerste 12 begeleidingsweken. Na deze intensieve begeleidingsperiode wordt in samenspraak met u en de school opnieuw didactisch onderzoek afgenomen en met alle betrokkenen geëvalueerd.
Op deze wijze monitoren wij zorgvuldig de leerontwikkeling van uw kind en kunnen we op basis hiervan nieuwe afspraken maken en het begeleidingsprogramma bijstellen.

Remedial Teaching online vanuit het buitenland.

Bij verblijf in het buitenland is het mogelijk om een specifiek programma online te volgen. Of het nou gaat om aansluiting  te houden met het Nederlandstalig onderwijs of als eventuele voorbereiding op een terugkeer naar Nederland, voor ieder kind in elke situatie stellen wij een uniek remedial teaching programma samen. 

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

 

%name Remedial Teaching voor expat kinderen

 

Jet Streutker
Directeur RondomLeren B.V.