Rekeninterventie / Remedial Teaching

RondomLeren biedt gespecialiseerde rekeninterventie / Remedial Teaching  aan kinderen en jongeren bij wie het rekenen lastig blijft ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyscalculie kan de interventie ook worden ingezet om de hardnekkigheid van de rekenproblemen vast te stellen.
 
RondomLeren 4wF66 KWJxA unsplash Remedial Teaching Hilversum 683x1024 RekeninterventieDe rekeninterventie is opgezet voor leerlingen vanaf groep 2 tot en met de middelbare school waarbij het rekenen lastig blijft. Vaak is er op school al extra hulp geboden, maar blijven de resultaten achter.
De één-op-één begeleiding worden gegeven door een gespecialiseerde Remedial Teacher of orthopedagoog van RondomLeren.
 
De rekeninterventie bestaat uit:
  • Diagnostisch rekenonderzoek naar het huidige rekenniveau. Tijdens het onderzoek wordt ook de mate van zelfregulatie geobserveerd en er vindt een kindgesprek plaats om het welbevinden t.o.v. het rekenen goed in beeld te brengen. Ook kan het diagnostisch rekenonderzoek aangevuld worden met de dyscalculiescreener (NDS) om het risico op dyscalculie vast te stellen.
  • Opstellen en vastleggen van de doelen in het individueel handelingsplan.
  • Programma van 2×12 op maat gemaakte begeleidingen en nameting.
  • Tussen- en eindevaluatie van de Remedial Teaching.
  • Communicatie met alle betrokkenen middels een logboek.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

 
 

Vaak gestelde vragen

%name Rekeninterventie

%name Rekeninterventie

%name Rekeninterventie