Rekeninterventie / Remedial Teaching

RondomLeren biedt gespecialiseerde rekeninterventie / Remedial Teaching  aan kinderen en jongeren bij wie het rekenen lastig blijft ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyscalculie kan de interventie ook worden ingezet om de hardnekkigheid van de rekenproblemen vast te stellen.
 
De rekeninterventie is opgezet voor leerlingen vanaf groep 2 tot en met de middelbare school waarbij het rekenen lastig blijft. Vaak is er op school al extra hulp geboden, maar blijven de resultaten achter.
Tijdens de één-op-één begeleiding, gegeven door een gespecialiseerde Remedial Teacher of orthopedagoog van RondomLeren, wordt met de rekendomeinen geoefend waar de leerling nog moeilijkheden bij ondervindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specialistische leermidden.
De rekeninterventie bestaat uit:
  • Diagnostisch rekenonderzoek naar het huidige rekenniveau, eventueel aangevuld met de dyscalculiescreener (NDS) om het risico op dyscalculie vast te stellen.
  • Opstellen en vastleggen van de doelen in het individueel handelingsplan.
  • Programma van 2×12 op maat gemaakte begeleidingen en nameting.
  • Tussen- en eindevaluatie van de Remedial Teaching.
  • Communicatie met alle betrokkenen middels een logboek.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

 

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten