Lees- en spellinginterventie / Remedial Teaching

RondomLeren biedt gespecialiseerde lees- en spellinginterventie / Remedial Teaching  aan kinderen en jongeren bij wie het lezen en spelling lastig blijft ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyslexie kan de interventie ook worden ingezet om de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen vast te stellen.
 
gaelle marcel L8SNwGUNqbU unsplash 684x1024 Lees  en spellinginterventieDe lees- en spellinginterventie is opgezet voor leerlingen vanaf groep 3 tot en met de middelbare school waarbij het technisch lezen en spellen lastig blijft.
Vaak is er op school al extra hulp geboden, maar blijven de resultaten achter.
Tijdens de één-op-één begeleiding, gegeven door een gespecialiseerde Remedial Teacher of orthopedagoog van RondomLeren, wordt met de deelgebieden geoefend waar de leerling nog moeilijkheden bij ondervindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specialistische leermidden.
 

De lees- en spellinginterventie bestaat uit:

  • Startmeting naar het huidige lees- en spellingniveau, eventueel aangevuld met de dyslexie sceeningstest (DST) om het risico op dyslexie vast te stellen.
  • Opstellen en vastleggen van de doelen in het individueel handelingsplan.
  • Programma van 2×12 op maat gemaakte begeleidingen en nameting.
  • Tussen- en eindevaluatie van de Remedial Teaching.
  • Communicatie met alle betrokkenen middels een logboek.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

RondomLeren jonathan borba Remedial Teaching Hilversum 1024x683 Lees  en spellinginterventie
 

Vaak gestelde vragen

%name Lees  en spellinginterventie

%name Lees  en spellinginterventie

%name Lees  en spellinginterventie