aapjeJungle Memory

 

*Kan instructies moeilijk opvolgen.
*Is er met zijn/haar gedachte niet bij.
*Zit veel te dromen en let vaak niet op.
*Snel afgeleid.
*Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar.
*Haakt vaak af tijdens en taak en vraagt vaak :”Wat moest ik ook al weer doen?”.

Herkent u hierboven geschetste kenmerken? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, ze hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen.

Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen per week, ongeveer 10-20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach van RondomLeren en krijgen 1 keer per week  aanvullende begeleiding gericht op ‘leren leren’, het versterken van de motivatie en/of het omgaan met (faal)angstige gevoelens.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten