(Eind)toets- en aanpaktraining groep 8

RondomLeren 8617818 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Eindtoets training groep 8RondomLeren verzorgt jaarlijks de (eind)toets- en aanpaktraining voor leerlingen uit groep 8.
Deze training van 6 keer een uur is ook geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching.

Eindtoets wordt doorstroomtoets groep 8

Alle leerlingen moeten in groep 8 van de basisschool de eindtoets maken. De wet doorstroomtoetsen verandert de planning van het schooladvies en het moment van de afname in groep 8. In plaats van de eindtoets die ieder jaar in april wordt afgenomen, maken de leerlingen uit groep 8 vanaf februari 2024 de doorstroomtoets. In maart 2024 komt het definitieve schooladvies na de afname van de doorstroomtoets. Maakt de leerling de doorstroomtoets beter dan het schooladvies dan verplicht deze wet dat de school het schooladvies aanpast.

Wat houdt de nieuwe toets in?

De doorstroomtoets in groep 8 is een gestandaardiseerde toets die bestaat uit verschillende onderdelen zoals taal, rekenen en studievaardigheden. Het doel van de toets is om de cognitieve vaardigheden en kennis van de leerlingen in kaart te brengen en hun geschiktheid voor verschillende vormen van voortgezet onderwijs te bepalen. De scores van de doorstroomtoets worden gebruikt door middelbare scholen om te bepalen welk onderwijsniveau het beste past bij de leerling. Dit kan bijvoorbeeld het vmbo, havo, vwo of een speciale vorm van voortgezet onderwijs zijn.

Kan uw kind zich voorbereiden op de Eindtoets/doorstroomtoets?

De eindtoets/doorstoomtoets test de kennis en vaardigheden die uw kind de afgelopen acht jaar heeft opgedaan. Uw kind hoeft dus niet speciaal voor de toets te leren maar hierop voorbereiden kan natuurlijk wel. Tijdens onze toets- en aanpaktraining frissen we alle opgedane kennis op en maken wij de uw kind vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Uw kind leert de vragen nauwkeurig te lezen en krijgt strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met deze vraagstelling. In deze training staan met name aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies die uw kind nodig heeft om de toetsvragen juist te beantwoorden.

De training is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de doorstoomtoets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

De toets- en aanpaktraining start in november 2024.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

rondomleren eindtoetsgroep 8 copy 1 remedial teaching hilversum 1024x683 Eindtoets training groep 8