Dyslexie screener

De DST-NL test is een screeningsinstrument, bedoeld voor het opsporen van een verhoogd risico op dyslexie. De DST-NL test is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test die gemakkelijk een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden genomen.

Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een verslag en hieruit kunnen conclusies getrokken worden over subtests die uw kind nog niet beheerst en welk vervolgonderzoek gedaan zou kunnen worden of welke interventie uw kind zou kunnen helpen. Om de diagnose dyslexie te kunnen stellen moet een uitvoerig diagnostisch vervolgtraject ingezet worden. Men kan pas van dyslexie spreken indien er voldoende op het probleem gerichte hulp gedurende minimaal een half jaar geboden is.

De DST-NL kan bij leerlingen vanaf 6,5 jaar tot 16;5 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs afgenomen worden.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten