Dyscalculie screener

Met de invoering van de rekentoets en de verzwaring van de exameneisen voor de vakken rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs is de noodzaak voor een goede rekenvaardigheid steeds groter geworden. Het is daarom van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te weten welke leerlingen mogelijk extra begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben.

 

Een dyscalculie screener kan aan dit proces een zeer nuttige bijdrage leveren.

 

Als een kind leert rekenen, organiseren kennis en ervaring zich in een geheugennetwerk. De kern van dat netwerk wordt gevormd door de kleine getallen en hun onderlinge relaties. Als het rekenen zich goed ontwikkelt, wordt het gebruiken deze elementaire kennis steeds gemakkelijker. Dat  noemen we automatisering.
De dyscalculie screener onderzoekt of deze ontwikkeling in voldoende mate plaatsvindt door de snelheid te bepalen waarmee belangrijke elementaire taken worden verricht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie voor dergelijke taken meer tijd en aandacht nodig hebben.

Na afname van de dyscalculie screener wordt alle verkregen informatie verwerkt in een verslag. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden welke deelvaardigheden uw kind nog niet beheerst en welk vervolgonderzoek gedaan zou kunnen worden of welke interventie uw kind zou kunnen helpen. Om de diagnose dyscalculie te kunnen stellen moet een uitvoerig diagnostisch vervolgtraject ingezet worden.

 

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten