(Cito)toetstraining

RondomLeren start op vrijdag 26 november 2021 met de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze training van 6 keer een uur is ook geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching. 

De  Cito of andere genormeerde toetsen worden bij veel basisscholen in Nederland gebruikt als indicatie van het niveau van de leerlingen. Meerdere malen per jaar nemen deze scholen toetsen af waarvan de resultaten verschijnen in het zogenaamde Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast wordt er in groep 8 bij iedereen de eindtoets afgenomen.

Hoewel de uitslag enkel een indicatie van het niveau dient te zijn, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het vaak leidend bij een vervolgadvies. Dit zorgt helaas bij veel leerlingen voor extra spanning en stress met als gevolg dat de uitslagen van deze toetsen met regelmaat een ander beeld tonen dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Over het algemeen zijn hier verschillende redenen voor te noemen. De (Cito)toets is vaak de eerste echte kennismaking met een officieel examen en het gaat daarbij ook om een momentopname. Het is mogelijk dat de leerling juist die dag zich wat minder voelt of dat de toetsingsvorm, en dan met name de vraagstelling, anders is dan wat het kind gewend is.
Het hoeft dus niets te maken te hebben met de inhoud van de toets dan wel de parate kennis van het kind.

Oefenen voor de (CITO)toets

Herkent u dit beeld bij uw eigen kind(eren)? Dan is onze (Cito)toetstraining een goede oplossing om dit te ondervangen.
De leerlingen komen bij RondomLeren in groepjes van maximaal 4 leerlingen en oefenen met de onderdelen begrijpendlezen, rekenen, (ww) spelling, taal en studievaardigheden.

Tijdens het oefenen frissen we de opgedane kennis op en maken wij de leerlingen vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Ze leren de vragen nauwkeurig te lezen en krijgen strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met de vraagstelling.

In deze training staan ook de aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies die leerlingen ook nodig hebben om de toetsvragen juist te beantwoorden.

De (Cito)toetstraining is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de (Cito)toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten