(Cito)toets- en aanpaktraining

RondomLeren verzorgt jaarlijks de (Cito) toets- en aanpak training voor leerlingen uit groep 7. Deze training van 6 keer een uur is ook geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching. 

De Cito of andere genormeerde toetsen worden bij veel basisscholen in Nederland gebruikt als indicatie van het niveau van de leerlingen. Meerdere malen per jaar nemen deze scholen toetsen af waarvan de resultaten verschijnen in het zogenaamde Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast wordt er in groep 8 bij iedereen de eindtoets afgenomen.

Hoewel de uitslag enkel een indicatie van het niveau dient te zijn, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het vaak leidend bij een vervolgadvies. Dit zorgt helaas bij veel leerlingen voor extra spanning en stress met als gevolg dat de uitslagen van deze toetsen met regelmaat een ander beeld tonen dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Over het algemeen zijn hier verschillende redenen voor te noemen. De (Cito)toets is vaak de eerste echte kennismaking met een officieel examen en het gaat daarbij ook om een momentopname. Het is mogelijk dat uw kind zich die dag zich wat minder voelt of dat de toetsingsvorm, en dan met name de vraagstelling, anders is dan wat uw kind gewend is.
Het hoeft dus niets te maken te hebben met de inhoud van de toets dan wel de parate kennis van uw kind.

Oefenen voor de (CITO)toets

Herkent u dit beeld bij uw eigen kind(eren)? Dan is onze (Cito)toets- en aanpaktraining een goede oplossing om dit te ondervangen.
Uw kind komt bij RondomLeren om in groepjes van maximaal 4 kinderen te oefenen met de onderdelen begrijpendlezen en rekenen met veel aandacht voor het ontwikkelen en versterken van de taakaanpak en zelfregulerende vaardigheden.

Tijdens de oefensessies frissen we de opgedane kennis op en maken wij uw kind vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Uw kind leert de vragen nauwkeurig te lezen en krijgt strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met de vraagstelling.

In deze training staan ook de aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies die uw kind ook nodig heeft om de toetsvragen juist te beantwoorden.

Bewustwording en versterken van de taakaanpak is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Verbetering van organisatorische vaardigheden: Kinderen die taakgericht zijn, leren hoe ze hun tijd en middelen kunnen organiseren, hoe ze hun taken het beste aan kunnen pakken en deze af kunnen maken.
  2. Verbetering van de concentratie: Taakaanpak helpt kinderen om hun concentratievermogen te verbeteren. Door te leren zich op een taak te richten en deze af te maken, kunnen ze hun concentratievermogen verbeteren en zich beter concentreren op andere taken die ze moeten doen.
  3. Vermindering van stress en angst: Het bewust, volgens vaste aanpak stappen een taak aangaan en deze taak afronden, kan stress verminderen bij kinderen, vooral als ze zich overweldigd voelen door een opdracht. Het leren om taakgericht te zijn kan kinderen helpen hun taken op te breken in behapbare delen, zodat ze zich minder overweldigd voelen.

Kortom, taakaanpak is belangrijk bij kinderen omdat het hen helpt om verantwoordelijkheid te ontwikkelen, organisatorische vaardigheden te verbeteren, concentratie te verbeteren en stress te verminderen. Dit zijn zelfregulerende vaardigheden die nuttig zijn in het dagelijks leven en in de toekomst bij hun studie en werk.

De (Cito)toets- en aanpaktraining voor groep 7 start in de eerste week van november 2024

De volgende (Cito)toets- en aanpaktraining voor groep 7 start in april 2025

De (Cito)toets- en aanpaktraining is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de (Cito)toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

cito2022 copy 1024x683 (Cito)toetstraining

Vaak gestelde vragen

%name (Cito)toetstraining

%name (Cito)toetstraining

%name (Cito)toetstraining