Begrijpend leesinterventie

RondomLeren 7034705 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Begrijpend leesinterventieVeel kinderen vinden begrijpend lezen moeilijk. Ze lezen een tekst, maar weten eigenlijk helemaal niet wat ze moeten doen om beter te begrijpen wat er staat. En dat voelt niet fijn. Daarom wordt begrijpend lezen vervelend en is het een hele opgave om een begrijpend leestoets te maken.

Een tekst lezen en de vragen beantwoorden is dus niet genoeg!

Lezen is een proces waarbij de lezer door diverse leeslagen gaat. De lagere leesprocessen kunnen worden geautomatiseerd zoals het verklanken van een tekst en woordherkenning. Op een hoger niveau vindt zinsbegrip en het leggen van verbanden plaats.

Bij RondomLeren hanteren we specifieke technieken om diepgang in teksten bij uw kind aan te leren.

Voorafgaand aan de remedial teaching wordt het diagnostisch begrijpend leesonderzoek afgenomen. In de rapportage wordt naast het resultaat ook de beheerste en nog niet beheerste leesstrategieën geanalyseerd. Zo wordt er goed inzichtelijk gemaakt waar uw kind nog problemen mee ervaart.

RondomLeren 4081858 scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 Begrijpend leesinterventieTijdens de remedial teaching wordt er op een actieve manier aan de slag gegaan met teksten waarbij de nog niet beheerste leesstrategieën centraal staan. Uw kind leert aantekeningen maken en vragen te stellen over de tekst. Ook samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden waar het bij het werkelijk begrijpen van teksten om draait.

Wij stellen de tekst centraal en maken van uw kind een actieve lezer. RondomLeren gaat er vanuit dat leerlingen goede lezers worden door het lezen van steeds moeilijker wordende, uitdagende teksten.

Kortom begrijpend lezen is dus meer dan alleen het lezen van een tekst en vragen beantwoorden. Onze begrijpend leesbegeleiding is een actief proces waarbij uw kind aanpakstrategieën aangereikt en ingeoefend krijgt. Uw kind leert op een actieve manier aan de slag te gaan met teksten met als doel een succesvolle lezer te worden waarbij het in staat is om de diepere laag van een complexe tekst te kunt ontrafelen.
Lees hier onze blog over begrijpend lezen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.