Onze Diensten

Remedial Teaching

RT is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind. RT wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.

Lees verder

Rekeninterventie

Gespecialiseerde RT voor wie het rekenen lastig blijft ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen kan de interventie ook worden ingezet.

Lees verder

School Arrangement of PGB

Voor extra begeleiding om basis of voortgezet onderwijs te kunnen volgen begeleidt RondomLeren leerlingen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Lees verder

Cito training

Cito training voor leerlingen uit groep 7 en 8 van 6 keer een uur. Deze training wordt verzorgd in groepjes van maximaal 5 leerlingen en is een geschikte aanvulling op de remedial teaching. 

Lees verder

Dyscalculie Screener NDS

De dyscalculie screener komt tegemoet aan de vragen die leven op het gebied van rekenproblemen en richt zich op het in kaart brengen van de kwaliteit van de deelvaardigheden van rekenen.

Lees verder

Dyslexie screener DST -NL test

De DST is een screeningsinstrument voor leerlingen vanaf 6,5 jaar tot 16,5 jaar ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test die een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden genomen.

Lees verder

Rekentoets 2F/3F

Leerlingen in het voortgezet onderwijs doen een rekentoets als onderdeel van hun eindexamen. Door oefening worden de rekenvaardigheden ingeslepen. Dit is vooral voor leerlingen met dyscalculie van belang.

Lees verder

Snel Leren = Leuk Leren

Tijdens de cursus “snel leren = leuk leren” krijg je meer grip op je huiswerk door dit beter te plannen en organiseren. Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren en technieken om dit te verbeteren.

Lees verder

Jungle Memory

Werkgeheugentrainingsprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen per week, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen bijgestaan door een coach van RondomLeren.

Lees verder

Sociale weerbaarheids training

Onze Sociale Weerbaarheids Training is bedoeld voor kinderen die zich in sociale situaties onprettig voelen en moeite hebben met aangeven van grenzen bij zichzelf of die te respecteren bij de ander.

Lees verder

Zomertraining Start Klaar

De zomertraining bij RondomLeren biedt een goede opfrissing aan het einde van de vakantie. Het geeft de kinderen een zeker gevoel bij de start van het nieuwe schooljaar.

Lees verder
Bezig met laden