Onze Diensten

Remedial Teaching

Remedial Teaching is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind. Remedial Teaching wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.

Rekeninterventie

Gespecialiseerde Remedial Teaching voor kinderen die moeite houden met rekenen ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen kan de interventie ook worden ingezet.

Lees- en spellinginterventie

RondomLeren biedt gespecialiseerde Remedial Teaching  aan kinderen en jongeren bij wie het lezen en spelling lastig blijft ondanks extra hulp op school.

Begrijpend leesinterventie

Veel kinderen vinden begrijpend lezen moeilijk. Ze lezen een tekst, maar weten eigenlijk helemaal niet wat ze moeten doen om beter te begrijpen wat er staat.

School Arrangement of PGB

Voor extra begeleiding om basis of voortgezet onderwijs te kunnen volgen, begeleidt RondomLeren leerlingen vanuit een arrangement of persoonsgebonden budget (PGB).

Online Remedial Teaching

RondomLeren biedt haar begeleidingen zowel fysiek als online aan of als combinatie. Een uitkomst voor leerlingen die wat verder weg wonen of kiezen voor remedial teaching op afstand.

Remedial Teaching voor expat kinderen

RondomLeren begeleidt ook leerlingen die in het buitenland hebben gewoond en na een aantal jaren in het buitenland te zijn verbleven weer terugstromen in het Nederlands onderwijssysteem.

Workshop ‘Brein in Beweging’

Brein in Beweging is een workshop voor kinderen in het basisonderwijs wat door RondomLeren op aanvraag van scholen of ouders verzorgd wordt. 

(Cito)toetstraining

(Cito)toetstraining voor leerlingen uit groep 7 van 6 keer een uur. Deze training wordt verzorgd in groepjes van maximaal 4 leerlingen en is een geschikte aanvulling op de remedial teaching. 

Eindtoets training groep 8

RondomLeren verzorgt jaarlijks de toets- en aanpaktraining voor leerlingen uit groep 8. Deze training van 6 keer een uur is ook geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching. 

Wegwijs in dyslexie

De training ‘Wegwijs in dyslexie’ is geschikt voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot leerjaar 3 van het middelbaar onderwijs.

Wegwijs in dyscalculie

Wegwijs in dyscalculie ‘Wegwijs in dyscalculie’ is een psychosociale training voor kinderen met...

Dyscalculie Screener NDS

De dyscalculie screener komt tegemoet aan de vragen die leven op het gebied van rekenproblemen en richt zich op het in kaart brengen van de kwaliteit van de deelvaardigheden van rekenen.

Dyslexie screener DST -NL test

De DST is een screeningsinstrument voor leerlingen vanaf 6,5 jaar tot 16,5 jaar ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test die een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden genomen.

Snel Leren = Leuk Leren

Tijdens de cursus “snel leren = leuk leren” krijg je meer grip op je huiswerk door dit beter te plannen en organiseren. Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren en technieken om dit te verbeteren.

Cursus Snel & Actief leren

Uw bovenbouw kind leert zich focussen en met behulp van een eigen ideale leermix een persoonlijk leerplan samen te stellen met slimme studievaardigheden uit de cursus ‘Snel leren = leuk leren’.

Training snellezen en mindmappen

Snellezen of focuslezen is een techniek om in een hoger tempo te lezen. Mindmappen is een manier om overzichtelijk informatie te verwerken en op te slaan.

Cogmed werkgeheugen training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode dat het concentratievermogen kan verbeteren van kinderen, jongeren en volwassenen.

Beter bij de les

Beter bij de Les is een bewezen effectieve individuele training speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals bijvoorbeeld kinderen met ADHD en/of andere leerproblemen.

Mindfulness training

Onze Mindfulness training richt zich op het ontwikkelen van rust, concentratie, het begrijpen van emoties, en het omgaan met stress.

Onderwijsadvies voor ouders

Rondomleren biedt deskundig advies voor ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs om ouders te ondersteunen bij de educatieve ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen.

Bezig met laden