Intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding

Kinderen kunnen helaas worden blootgesteld aan verschillende vormen van traumatische ervaringen, zoals geweld, verwaarlozing, verlies van een dierbare of (natuur)rampen. Deze traumatische gebeurtenissen kunnen diepe emotionele wonden achterlaten die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en het welzijn van een kind.rondomleren 811743 remedial teaching hilversum 300x212 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding 

Als professionals is het onze verantwoordelijkheid om deze leerlingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, waarbij we drie pijlers hanteren waarop wij ons handelen richten:
• veiligheid bieden
• relaties stimuleren
• een combinatie van leren en gedrag.

rondomleren 8466915 remedial teaching hilversum 1 300x200 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding Leren en het gedrag

Tijdens onze intensieve begeleidingsvorm wordt de leerling niet alleen ondersteund bij zijn of haar gedrag maar ook bij de leerontwikkeling op school. Op deze manier wordt ook het zelfvertrouwen in zijn of haar eigen capaciteiten versterkt. Het gedrag dat de leerling op school toont heeft namelijk effect op het leerproces en visa versa.

Leren en het gedrag staan daarom bij ons altijd centraal in de begeleiding waarbij er afhankelijk van de hulpvraag bij elke leerling naar een goede balans wordt gezocht.

De intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding vindt meestal op school plaats en ook deels in de groep. Door deze aanpak in de driehoek; leerling, leerkracht en begeleider leert de leerling met ondersteuning van de begeleider het geleerde toe te passen in de groep. Lees meer over onze intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding in ons blog.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.