Intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding / kindercoaching

Kinderen kunnen helaas worden blootgesteld aan verschillende vormen van traumatische ervaringen, zoals geweld, verwaarlozing, verlies van een dierbare of (natuur)rampen. Deze traumatische gebeurtenissen kunnen diepe emotionele wonden achterlaten die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en het welzijn van een kind.rondomleren 811743 remedial teaching hilversum 300x212 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoaching

Als professionals is het onze verantwoordelijkheid om deze leerlingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, waarbij we drie pijlers hanteren waarop wij ons handelen richten:
• veiligheid bieden
• relaties stimuleren
• een combinatie van leren en gedrag.

rondomleren 8466915 remedial teaching hilversum 1 300x200 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingLeren en het gedrag

Tijdens onze intensieve begeleidingsvorm / kindercoaching wordt de leerling niet alleen ondersteund bij zijn of haar gedrag maar ook bij de leerontwikkeling op school. Op deze manier wordt ook het zelfvertrouwen in zijn of haar eigen capaciteiten versterkt. Het gedrag dat de leerling op school toont heeft namelijk effect op het leerproces en visa versa.

Leren en het gedrag staan daarom bij ons altijd centraal in de begeleiding waarbij er afhankelijk van de hulpvraag bij elke leerling naar een goede balans wordt gezocht.

De intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding / kindercoaching vindt meestal op school plaats en ook deels in de groep. Door deze aanpak in de driehoek; leerling, leerkracht en begeleider leert de leerling met ondersteuning van de begeleider het geleerde toe te passen in de groep. Lees meer over onze intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding in ons blog.

Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLeren

RondomLeren anna shvets 11286021 scaled RondomLeren 200x300 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingIn de wereld van het onderwijs zijn kinderen en jongeren die thuiszitten een realiteit waarmee ouders en onderwijsinstellingen worden geconfronteerd. Het zijn leerlingen die om verschillende redenen niet in staat zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs om bijvoorbeeld medische redenen maar ook door sociale en emotionele redenen.

In onze missie om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken, is het van cruciaal belang om ook leerlingen die thuiszitten of dreigen vast te lopen in het onderwijs te ondersteunen. RondomLeren biedt hierin maatwerk.

Als het (onderwijs) systeem om welke reden dan ook niet werkt, zorgen wij voor een tijdelijk, alternatief systeem.

Samen met de leerling, ouders, school en andere betrokken hulpverleners zorgen we voor een plan waarin we realistische en haalbare doelen stellen.  Wij monitoren en bieden sturing in dit proces en zorgen voor korte lijnen met alle betrokkenen. Lees meer over dit onderwerp in onze blog.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.