Diensten RondomLeren

Cito training

Cito training voor leerlingen uit groep 7 en 8 van 6 keer een uur. Deze training wordt verzorgd in groepjes van maximaal 5 leerlingen en is een geschikte aanvulling op de remedial teaching. 

Remedial Training

RT is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind. RT wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.

PGB Persoonsgebonden Budget

Voor extra begeleiding om basis of voortgezet onderwijs te kunnen volgen begeleidt RondomLeren leerlingen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Dyscalculie Screener NDS

De dyscalculie screener komt tegemoet aan de vragen die leven op het gebied van rekenproblemen en richt zich op het in kaart brengen van de kwaliteit van de deelvaardigheden van rekenen.

Dyslexie screener DST -NL test

De DST is een screeningsinstrument voor leerlingen vanaf 6,5 jaar tot 16,5 jaar ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test die een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden genomen.

Rekentoets 2F/3F

Leerlingen in het voortgezet onderwijs doen een rekentoets als onderdeel van hun eindexamen. Door oefening worden de rekenvaardigheden ingeslepen. Dit is vooral voor leerlingen met dyscalculie van belang.

Snel Leren = Leuk Leren

Tijdens de cursus “snel leren = leuk leren” krijg je meer grip op je huiswerk door dit beter te plannen en organiseren. Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren en technieken om dit te verbeteren.

Cogmed werkgeheugen training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode dat het concentratievermogen kan verbeteren van kinderen, jongeren en volwassenen.

Jungle Memory

Werkgeheugentrainingsprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen per week, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen bijgestaan door een coach van RondomLeren.

Sociale weerbaarheids training

Onze Sociale Weerbaarheids Training is bedoeld voor kinderen die zich in sociale situaties onprettig voelen en moeite hebben met aangeven van grenzen bij zichzelf of die te respecteren bij de ander.

Huiswerkklas RondomLeren

Bij de Huiswerkklas van RondomLeren krijgt iedere scholier in een kleine setting, persoonlijke begeleiding bij het maken en leren van het huiswerk.

Zomertraining Start Klaar

De zomertraining bij RondomLeren biedt een goede opfrissing aan het einde van de vakantie. Het geeft de kinderen een zeker gevoel bij de start van het nieuwe schooljaar.

Voor aankomende brugklassers start er in augustus de training
Snel Leren = Leuk Leren

Voor meer info en inschrijving klik hier.