Daphne van der Endt

In 1992 ben ik afgestudeerd als klinisch neuropsycholoog en in 1994 heb ik ook mijn lesbevoegdheid behaald.Ik ben werkzaam geweest in het regulier basisonderwijs en in het voortgezet speciaal (later praktijk) onderwijs in Amsterdam. Als docent, mentor en als zorgcoördinator.

Na 10 jaar een management functie te hebben gehad bij een jobcoachbedrijf, gespecialiseerd in jongeren met een beperking, wilde ik terug naar de basis en dit bracht me bij RondomLeren.

Hier kan ik mijn opgedane ervaring op pedagogisch en didactisch vlak weer toepassen en een op een het verschil proberen te maken.

Goed kijken wat een kind nodig heeft om de draad weer of op een andere manier, op te maken, is het startpunt van een helder plan.

Een plan met als doel om daar te komen waar het kind optimaal kan leren en zich zelf  verder kan ontwikkelen omdat de ballast van zorgen rond presteren en leren, er niet meer is.