Anne van Gelder

Na mijn studie Klinische Ontwikkelingspsychologie en Onderwijskunde wist ik dat mijn bijdrage wilde leveren aan het schoolse leren en welzijn van kinderen. Door kinderen te begeleiden bij het naar school gaan hoop ik dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien, leren leren en plezier vinden in het leren.

In mijn begeleiding kijk ik naar de krachten van een leerling en probeer deze te gebruiken tijdens de begeleiding. Ik spreek de leerlingen aan op hun eigen verantwoordelijkheid zodat ze hun leerproces eigen kunnen maken. Leerlingen krijgen hierin de ruimte om zichzelf te zijn en eigen doelen op te stellen.