“Ieder kind ontwikkelt zich op geheel eigen unieke wijze.
Het kind staat centraal tijdens onze begeleidingen.”

Met elkaar gaan we de samenwerking aan en samen; kind, ouders, RondomLeren en school gaan we op zoek naar wat uw kind echt nodig heeft om te groeien. Dit leidt tot betere leerprestaties en leerplezier. Plezier is de motor om tot leren te komen.
Lees hier meer over onze werkwijze.

“Leren in de breedste zin van het woord is heel erg fijn!”

RondomLeren biedt hulp en leerbegeleiding aan leerlingen uit het (speciaal)basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

RondomLeren is aangesloten bij de Landelijke Beroeps Vereniging voor Remedial Teachers (LBRT), verzorgd arrangementen voor diverse scholen in het Gooi en heeft een samenwerking met de gemeente Gooi en Vechtstreek.
Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Click to open a larger map

Remedial Teaching

RT is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind. RT wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.

Remedial Teaching middelbare scholieren

RT voor middelbare scholieren is maatwerk, gericht op de leerling die vast dreigt te lopen op school. Hierbij worden technieken toegepast die gericht zijn op de (leer)ontwikkeling.

Rekeninterventie

Gespecialiseerde RT voor wie het rekenen lastig blijft ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen kan de interventie ook worden ingezet.

Lees- en spellinginterventie

RondomLeren biedt gespecialiseerde Remedial Teaching  aan kinderen en jongeren bij wie het lezen en spelling lastig blijft ondanks extra hulp op school.

School Arrangement of PGB

Voor extra begeleiding om basis of voortgezet onderwijs te kunnen volgen begeleidt RondomLeren leerlingen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Cito training

Cito training voor leerlingen uit groep 7 en 8 van 6 keer een uur. Deze training wordt verzorgd in groepjes van maximaal 5 leerlingen en is een geschikte aanvulling op de remedial teaching. 

Dyscalculie Screener NDS

De dyscalculie screener komt tegemoet aan de vragen die leven op het gebied van rekenproblemen en richt zich op het in kaart brengen van de kwaliteit van de deelvaardigheden van rekenen.

Dyslexie screener DST -NL test

De DST is een screeningsinstrument voor leerlingen vanaf 6,5 jaar tot 16,5 jaar ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test die een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden genomen.

Rekentoets 2F/3F

Leerlingen in het voortgezet onderwijs doen een rekentoets als onderdeel van hun eindexamen. Door oefening worden de rekenvaardigheden ingeslepen. Dit is vooral voor leerlingen met dyscalculie van belang.

Snel Leren = Leuk Leren

Tijdens de cursus “snel leren = leuk leren” krijg je meer grip op je huiswerk door dit beter te plannen en organiseren. Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren en technieken om dit te verbeteren.

Cogmed werkgeheugen training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode dat het concentratievermogen kan verbeteren van kinderen, jongeren en volwassenen.

Jungle Memory

Werkgeheugentrainingsprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen per week, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen bijgestaan door een coach van RondomLeren.

Mindset training voor leerlingen in het basisonderwijs

In de mindset training van RondomLeren wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een groei mindset bij de leerling. Geschikt voor leerlingen vanaf 7 jaar.

Faalangst reductie training voor het basisonderwijs

De training zorgt volgens het principe van het G-denken (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag) voor handvatten hoe het kind met faalangst kan omgaan.

Sociale weerbaarheids training

Onze Sociale Weerbaarheids Training is bedoeld voor kinderen die zich in sociale situaties onprettig voelen en moeite hebben met aangeven van grenzen bij zichzelf of die te respecteren bij de ander.

Zomertraining Start Klaar

De zomertraining bij RondomLeren biedt een goede opfrissing aan het einde van de vakantie. Het geeft de kinderen een zeker gevoel bij de start van het nieuwe schooljaar.

Werkwijze

Diensten

Wie Zijn Wij

Tarieven