“Ieder kind ontwikkelt zich op geheel eigen unieke wijze.
Het kind staat centraal tijdens onze begeleidingen.”

Met elkaar gaan we de samenwerking aan en samen; kind, ouders, RondomLeren en school gaan we op zoek naar wat uw kind echt nodig heeft om te groeien. Dit leidt tot betere leerprestaties en leerplezier.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier, naar eigen vermogen, op eigen tempo. Wanneer het aanbod op school niet helemaal aansluit bij het kind kan dit leiden tot leerproblemen en/of psycho-sociale problematieken.

RondomLeren biedt leerlingen in het (speciaal) PO en VO professionele ondersteuning door middel van leerbegeleiding en/of gerichte trainingen op onze praktijk, op schoollocaties en online middels videobellen.

RondomLeren is aangesloten bij de Landelijke Beroeps Vereniging voor Remedial Teachers (LBRT), verzorgd arrangementen voor diverse scholen in ’t Gooi en omstreken en heeft verschillende samenwerkingen met gemeentes in de regio Gooi en Vechtstreek.

Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten

Remedial Teaching

Remedial Teaching is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind. Remedial Teaching wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.

Remedial Teaching middelbare scholieren

Remedial Teaching voor middelbare scholieren is maatwerk. Diagnostisch onderzoek en de begeleiding wordt afgestemd op de (leer)ontwikkeling van uw kind.

Rekeninterventie

Gespecialiseerde Remedial Teaching voor kinderen die moeite houden met rekenen ondanks extra hulp op school. Bij vermoeden van dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen kan de interventie ook worden ingezet.

Lees- en spellinginterventie

RondomLeren biedt gespecialiseerde Remedial Teaching  aan kinderen en jongeren bij wie het lezen en spelling lastig blijft ondanks extra hulp op school.

School Arrangement of PGB

Voor extra begeleiding om basis of voortgezet onderwijs te kunnen volgen, begeleidt RondomLeren leerlingen vanuit een arrangement of persoonsgebonden budget (PGB).

Online Remedial Teaching

RondomLeren biedt haar begeleidingen zowel fysiek als online aan of als combinatie. Een uitkomst voor leerlingen die wat verder weg wonen of kiezen voor remedial teaching op afstand.

Remedial Teaching voor expat kinderen

RondomLeren begeleidt ook leerlingen die in het buitenland hebben gewoond en na een aantal jaren in het buitenland te zijn verbleven weer terugstromen in het Nederlands onderwijssysteem.

Workshop ‘Brein in Beweging’

Brein in Beweging is een workshop voor kinderen in het basisonderwijs wat door RondomLeren op aanvraag van scholen of ouders verzorgd wordt. 

(Cito)toetstraining

(Cito)toetstraining voor leerlingen uit groep 7 en 8 van 6 keer een uur. Deze training wordt verzorgd in groepjes van maximaal 4 leerlingen en is een geschikte aanvulling op de remedial teaching. 

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)

De NIO geeft op basis van de geteste intelligentie en potentie van uw kind een advies over het juiste niveau van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo.

Dyscalculie Screener NDS

De dyscalculie screener komt tegemoet aan de vragen die leven op het gebied van rekenproblemen en richt zich op het in kaart brengen van de kwaliteit van de deelvaardigheden van rekenen.

Dyslexie screener DST -NL test

De DST is een screeningsinstrument voor leerlingen vanaf 6,5 jaar tot 16,5 jaar ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test die een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden genomen.

Rekentoets 2F/3F

Leerlingen in het voortgezet onderwijs doen een rekentoets als onderdeel van hun eindexamen. Door oefening worden de rekenvaardigheden ingeslepen. Dit is vooral voor leerlingen met dyscalculie van belang.

Snel Leren = Leuk Leren

Tijdens de cursus “snel leren = leuk leren” krijg je meer grip op je huiswerk door dit beter te plannen en organiseren. Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren en technieken om dit te verbeteren.

Training snellezen en mindmappen

Snellezen of focuslezen is een techniek om in een hoger tempo te lezen. Mindmappen is een manier om overzichtelijk informatie te verwerken en op te slaan.

Cogmed werkgeheugen training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode dat het concentratievermogen kan verbeteren van kinderen, jongeren en volwassenen.

Beter bij de les

Beter bij de Les is een bewezen effectieve individuele training speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals bijvoorbeeld kinderen met ADHD en/of andere leerproblemen.

Jungle Memory

Werkgeheugentrainingsprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen per week, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen bijgestaan door een coach van RondomLeren.

Mindset training voor leerlingen in het basisonderwijs

In de mindset training van RondomLeren wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een groei mindset bij de leerling. Geschikt voor leerlingen vanaf 7 jaar.

Faalangst reductie training voor leerlingen in het PO en VO

De training zorgt volgens het principe van het G-denken (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag) voor handvatten hoe het kind met faalangst kan omgaan.

Werkwijze

Diensten

Wie Zijn Wij

Tarieven